Vy koľko vody používate vo vašej domácnosti?

Častým argumentom voči prevádzke víriviek je, že zbytočne plytvajú sladkou vodou a zároveň vo veľkej miere zvyšujú sumu za spotrebu vody. Ako odborníci na hydromasáž pozreli sme sa na to trochu bližšie, keďže presne vieme, koľko vody naše vírivky
spotrebujú. Boli sme zvedaví aj na to, že koľko vody minieme počas dennej rutíny, napr. pri státí pod sprchou.

Začali sme tým, čo presne vieme.

Voda vo vírivke sa – pri správnej údržbe – dá prekvapivo dlho používať. Je úplne zbytočné ju meniť každý mesiac. V niektorých situáciách je dokonca každoročná či polročná výmena úplne vhodná a bezpečná, čo v podstate znamená asi 1 000 – 1 500 litrovú spotrebu vody ročne.

Spočiatku sa to zdá ako obrovské množstvo vody, a keď sa nás niekto opýta, koľko každý rok spotrebuje vírivka značky VitalSpa, takmer vždy vidíme na tvárach záujemcov úprimný šok. Je však vhodné preskúmať, koľko vody priemerne minie v praxi jedna obyčajná domácnosť.

Rodinné použitie vody na ročnej báze

Podľa výpočtov World Wide Found for Nature (WWF) denná spotreba vody na jedného obyvateľa je 150 litrov.

Avšak predtým, ako sa dostaneme k 1 000 – 1 500 litrovej (!) spotrebe vody pri prevádzkovaní jednej vírivky, neuspokojíme sa s konštatovaním toho, že človek spotrebuje rovnaké množstvo vody v priemere za 10 dní. Je to skutočne tak, a to netvrdíme my, ale jedna z najväčších ochranárskych organizácií na svete.

Ako sa tých 150 litrov minie?

Odborníci stanovili nasledujúce hodnoty pre použitie vody:

upratovanie: 4 litre
umývanie riadu, varenie: 7 litrov
kúpanie: 70 litrov
záhradníctvo: 6 litrov
pranie: 18 litrov
spláchnutie toalety: 45 litrov

Je zrejmé, že väčšinu vody míňame kúpaním. Hodnota sa samozrejme môže líšiť v závislosti od toho, či sa kúpeme alebo sprchujeme. Vo všeobecnosti však platí, že jedna osoba doma za mesiac spotrebuje 4 500 litrov vody.

Áno, je to dosť zarážajúce číslo, obzvlášť ak to vynásobíme počtom mesiacov, nakoľko len ťažko by si ktokoľvek myslel, že človek priemerne spotrebuje ročne 54 000 litrov vody iba na domácu rutinu.
V porovnaní si už ale nemyslíme, že 1 000 – 1 500 litrov vody na prevádzku vírivky by bolo až také veľké množstvo.

O recyklácii odpadovej vody

Vždy povzbudzujeme našich zákazníkov na recykláciu použitej vody. Voda, ktorá už nie je vhodná na ľudské použitie, sa stále dokonale hodí na niektoré činnosti okolo domu,
stačí myslieť na čistenie terasy alebo chodníkov, či už na polievanie rastlín.

Z uvedeného vyplíva, že vírivka používa pri svojej každodennej rutine rádovo menej vody ako človek. Celkovo by sa dalo zhrnúť, že ide o relaxačné a zábavné vodné zariadenie s nízkimi prevádzkovými nákladmi.

Pin It on Pinterest