Príprava na výmenník tepla

Ak by ste chceli riešiť ohrev vody masážnej vírivky z alternatívneho zdroja energie, pripravíme ju na pripojenie.

Možnosť pripojenia na solárny kolektor, alebo tepelné čerpadlo je dostupné v každej masážnej vírivke VitaSpa podľa Vašich potrieb. (Výmenník tepla nie je príslušenstvom)