Bezplatný prieskum na mieste

Ako sa čistí voda vo vírivke?

Ako sa čistí voda vo vírivke?

Ako sa čistí voda vo vírivke? 800 533 VitalSpa vírivky, jacuzzi

Či už je reč o vodnom relaxačnom, rekreačnom alebo jednoducho športovom nástroji resp. zariadení, jednou z najdôležitejších otázok je otázka hygieny. Keď hovoríme o čistení vody vo vírivke, musíme rozlíšiť dva druhy znečistenia: viditeľné a neviditeľné znečistenie.

Ochrana pred viditeľným znečistením

Existujú nečistoty viac menej viditeľné voľným okom, ktoré sa do vírivky dostávajú z ľudského tela alebo z okolitého prostredia. Tu možno myslieť na vlasy, na prach, resp. na menšie nečistoty, plávajúce na povrchu vody alebo sa v nej vznášajúce. Jednoznačne sa ich musíme zbaviť. Cudzie predmety vznášajúce sa vo vírivke neprispievajú ani zariadeniu, a ani nášmu zdraviu a pocitu pohodlia. Vírivky VitalSpa sme v záujme dokonalej bezpečnosti vybavili takým zariadením na čistenie vody, presnejšie filtračným zariadením, ktoré umožní používanie vírivky aj 24 hodín denne. Tieto filtračné zariadenia sme vybavili 20 mikrónovým filtrom s antibakteriálnym povrchom. Okrem toho, že dokonale prefiltruje vodu vo vírivke, je výborný aj v tom, že oproti bežným filtrom ho treba zriedkavejšie vymieňať. Tieto papierové filtre disponujú okrem antibakteriálneho povrchu aj hustejšími lamelami oproti bežným filtrom, veľkým filtračným povrchom a jedinečným filtračným rámom. Preto má filter dlhšiu životnosť, a prietok vody je rovnomernejší. O čistotu masážnych víriviek VitalSpa sa sčasti starajú tieto 20 mikrónové PLEATCO filtre s antibakteriálnym povrchom. Vyfiltrujú viditeľné nečistoty z vody.

Sme povinní chrániť sa aj pred neviditeľnými hrozbami

Okrem menších, tuhých nečistôt existujú aj voľným okom vôbec neviditeľné baktérie. Podľa tradičného poňatia možno bezpečnosť vody vo vírivke dosiahnuť najmä použitím chlóru. Toto tvrdenie možno dnes našťastie považovať za dosť zastarané, pretože už existujú rôzne dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu vody vo vírivke bez obsahu chlóru. Naše masážne vírivky sú vybavené ozónovým čerpadlom a ozónovými tryskami. Použitím prídavnej ozónovej dezinfekcie možno značne znížiť množstvo nevyhnutných dezinfekčných prostriedkov. Odbornou aplikáciou dezinfekčných techník možno vodu vo vírivke čistiť účinným a životnému prostrediu priateľským spôsobom, avšak vždy sa treba poradiť s odborníkom o správnom dávkovaní a používaní.

Voda žije, dokonca aj tá, ktorú máme vo vírivke, a to nemôžeme ignorovať

Voda, ktorou naplníme vírivku sa ochladí alebo sa ohreje, je vystavená slnečnému žiareniu, kúpajúci a okolité prostredie do nej nanosia rôzne „veci“. Všetky tieto faktory naštartujú život s veľkým „Ž“, ktorému my žiaľ musíme zamedziť. Prakticky každý mechanický, tepelný alebo chemický vplyv zapríčiní nejakú zmenu vody vo vírivke. Samozrejme k tomu dochádza len vtedy, ak sa majiteľ vírivky nestará dostatočne alebo pravidelne o vodu vo vírivke, a tak sa v nej najprv rozmnožia voľným okom neviditeľné mikroorganizmy, ktoré potom strpčujú život kúpajúcim sa. Vírivky VitalSpa majú integrovaný systém čistenia vody, ktorého súčasťou sú filtre zabezpečujúce účinný a veľký filtračný povrch, ako aj doplnkové ozónové filtračné zariadenie ako súčasť základnej výbavy. Voda v každej vírivke navyše vyžaduje aj chemickú dezinfekciu podľa používania. Pre každú vírivku taktiež platí, že účinná dezinfekcia si vyžaduje správnu hodnotu pH. Nech už máme akúkoľvek vírivku, okrem chemickej dezinfekcie musíme sledovať hodnotu pH. Na „dávkovanie“ chemikálií existujú automatické zariadenia, ktoré merajú hodnoty vody vo vírivke, dávkujú dezinfekčný prostriedok a zabezpečujú príslušnú hodnotu pH. Neexistuje vírivka, ktorá by si nevyžadovala dezinfekčný prostriedok a ani taká vírivka, pri ktorej by sme nemuseli dbať o udržiavanie optimálnej hodnoty pH.

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok